Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009

Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη / A Visit in Thessaloniki's national gallery

The students of class A1 visited the national gallery of Thessaloniki, they guided in the painting exhibition of Chatzikiriakos – Gikas and then in the classroom they wrote texts to present the painting that they preferred, in the lesson of Greek Language , in chapter: description

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου