Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Αρχαία Ιστορία: Μινωικός πολιτισμός / Ancient history : Minoan civilization

Η Μινωική Κρήτη... αναπαράσταση της Κνωσού

 https://www.youtube.com/watch?v=NEpJTxpRYpQ
http://www.slideshare.net/katerina60/a-journay-through-greek-history-by-katerina-prokopiou


για το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας της Α' Γυμνασίου
Κατερίνα Προκοπίου

(for the lesson of Ancient History by Katerina Prokopiou)

Αρχαία Ιστορία: Κυκλαδικός πολιτισμός / Ancient history:cycladic civilizationγια το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας της Α' Γυμνασίου
Κατερίνα Προκοπίου

(for the lesson of Ancient History by Katerina Prokopiou)


Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Αρχαία Ιστορία:εποχή Λίθου - Χαλκού / Ancient history: stone age, bronze age: Mesopotamia, Babylonians, Egypt
για το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου
Κατερίνα Προκοπίου

(for the lesson of Ancient history for class A' by Katerina Prokopiou)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 3. Ζωγραφιές στα τοιχώματα των σπηλαίων 4. Πριν από περίπου 2.500.000 χρόνια εμφανίζεται ο πρώτος. 5. Σε αυτή την περιοχή της Ελλάδας πιστοποιείται παρουσία παλαιολιθικού ανθρώπου 6. Η ...........των νεκρών ξεκινά κατά την παλαιολιθική εποχή. 7. Ο παλαιολιθικός άνθρωπος ακολουθεί τα θηράματά του, γι αυτό έχει τέτοιου είδους εγκατάσταση. 8. Έτσι ζει ο παλαιολιθικός άνθρωπος 9. Περιλαμβάνονται στα έργα τένης της παλαιολιθικής περιόδου. 10. Αυτός ο τύπος ανθρώπου ονομάστηκε έτσι επειδή κατασκεύαζε εργαλεία. 11. Προηγείται της εποχής του Χαλκού κατά την Προϊστορία. 12. σε αυτή την ήπειρο πρωτοεμφανίστηκε ο άνθρωπος 13. . Σε αυτή την περιοχή της Ελλάδας πιστοποιείται παρουσία παλαιολιθικού ανθρώπου. 14. Στα έργα τέχνης της παλαιολιθικής περιόδου περιλαμβάνονται αγαλματίδια από αυτό το υλικό. 15. Τα βελτιώνει ο Όρθιος άνθρωπος. 16. Σε αυτές ζει ο παλαιολιθικός άνθρωπος. 17. Έτσι χαρακτηρίζεται ο παλαιολιθικός άνθρωπος, επειδή συλλέγει την τροφή του. 18. Έπεται της εποχής του Λίθου κατά την Προϊστορία. 19. Χαρακτηρίζεται και έτσι ο παλαιολιθικός άνθρωπος βάσει του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζει την τροφή του. ΚΑΘΕΤΑ 1. Την ανακάλυψε ο Όρθιος άνθρωπος 2. Αυτός ο τύπος ανθρώπου αρχίζει να θάβει τους νεκρούς του. 20. Έτσι χαρακτηρίζεται ο Σοφός άνθρωπος. 21. Πρωτοεμφανίζεται κατά τα τέλη της παλαιολιθικής περιόδου.

καλή σχολική χρονιά 2009 - 2010 (wishes for a good new school year)