Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

ΣΟΛΩΝ : πορεία προς τη δημοκρατία


ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΣΟΛΩΝ

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ

ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ
  

1. Βάζω στη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα:

 

Αντιστοιχίζω την εικόνα με το πολίτευμα: