Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑΧΣΙΝ ΠΑΣΑΣ, ένας φιλέλληνας στο μεταίχμιο δύο κόσμων


το βίντεο έγινε στα πλαίσα του πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης το 2012-2013 με θέμα "Ἱχνηλατώ, σκιαγραφώ και παίζω την ιστορία της Θεσσαλονίκης"
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Προκοπίου Κατερίνα

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Σενάριο μαθήματος: ΣόλωνΑυτό το σενάριο μαθήματος έγινε στα πλαίσια του σεμιναρίου

Hands – on ICT, learning Design Studio

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Οδηγοί αρχαιολογικών μουσείων on line

Οδηγός αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης on line
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=7&preloader=1 

Οδηγός Μουσείου Ακρόπολης
 http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=5&preloader=1

Οδηγός αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου
 http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=8&preloader=1

Οδηγός αρχαιολογικού μουσείου Ολυμπίας
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=35&preloader=1

Οδηγός Εθνικού αρχαιολογικού μουσείου
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=31&preloader=1

Οδηγός αρχαιολογικού μουσείου Πειραιά
ww.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=3&preloader=1

Αρχαιολογικό μουσείο Δήλου
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=10&preloader=1

Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών
 http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=1&preloader=1

Οδηγός μουσείου Μπενάκη
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=4&preloader=1

Οδηγός αρχαιολογικού μουσείου Μαραθώνα
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=42&preloader=1

Οδηγός αρχαιολογικού μουσείου Ελευσίνας
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=6&preloader=1

Αρχαιολογικό μουσείο Θηβών
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=62&preloader=1

Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας
http://www.latsis-foundation.org/megazine/publish/ebook.php?book=68&preloader=1