Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009

Σταυρόλεξο : Ο Ιουστινιανός και το έργο του


Στο μάθημα της Ιστορίας κάναμε το παρακάτω σταυρόλεξο, που αφορά τον Ιουστινιανό και το έργο του. Για να το λύσετε θα πρέπει να διαβάσετε το κεφάλαιο της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου "Ο Ιουστινιανός και το έργο του" σελίδα 16 - 18.

 1. Στάση που αντιμετώπισε ο Ιουστινιανός το 532 μΧ
 2. Οι δήμοι του εξεγέρθηκαν κατά του Ιουστινιανού
 3. Στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν η αποκατάσταση της «Ρωμαϊκής ………»
 4. Ο «Ιουστινιάνειος……» περιείχε νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
 5. Σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο το κομμάτι αυτό της Αγίας Σοφίας μοιάζει να κρέμεται από τον ουρανό.
 6. Το Ιουστινιάνειο …… αποτέλεσε τη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου.
 7. Έργο του Ιουστινιάνειου Κώδικα που περιελάμβανε γνώμες ρωμαίων νομικών.
 8. Αρχιτέκτονας από τη Μίλητο που έκτισε την Αγία Σοφία
 9. Στην περιοχή αυτή ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε τους Πέρσες.
 10. Νέοι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534μΧ και γράφτηκαν στα Ελληνικά και όχι στα λατινικά.
 11. Ο Ιουστινιανός στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέλυσε αυτό το γερμανικό βασίλειο της Ιταλίας.
 12. Το λαμπρότερο κτίσμα του Ιουστινιανού που αποτελεί σύμβολο της Ορθοδοξίας.

τάξη Β2

Class B2 made the crossword “Emperor Justinian and his era” for the lesson of Medieval History


1 σχόλιο: