Κυριακή 3 Μαρτίου 2019ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
11.  Με τον οστρακισμό εξορίζονταν οι πολίτες που είχαν τέτοιου είδους δύναμη σε μεγάλο βαθμό.
22. Θραύσμα (κομμάτι) πήλινου αγγείου
33. Θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της αθηναϊκής δημοκρατίας
44. Από αυτό το πολίτευμα προστάτευε ο θεσμός του οστρακισμού τους αθηναίους πολίτες
ΚΑΘΕΤΑ
11.  Αυτόν τον αιώνα πΧ θεσπίστηκε ο θεσμός του οστρακισμού
22. Αυτή τη δύναμη ενισχύει ο θεσμός του οστρακισμού
33. Ο οστρακισμός ήταν ένας ....του αθηναϊκού κράτους
44. Ο οστρακισμός θεσπίστηκε για να προστατεύει αυτό το πολίτευμα.
55. Στην παρακμή του ο οστρακισμός χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση των πολιτικών......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου